C5:41


Notarum explicatio

Klippinge krono en helgärdz,
A littera byen.
Hafa åker på första gärdet
sub F littera, 11 tunnor sandjord,
angifuit 7 tunnor.
Det andre sub G littera, till-
räknat 8 tunnor sandjord.
Ängh sub littera H, ond och
god 26 lass, angifuit 16 lass.
En wret om 6/8 tunna
sub I littera.
Litet fiske, elak mulebett,
ingen skogh.

(Karttext:)
Väster ängen.
Hårdvall.

Getzpärla åker tager emot.
Häsleby dyie möter.
Sandiord.
Betzhaga.
Bärande ängh, Lillängen kalles.
Sandiord.
Dyängen till Klypinge.
Leriord.
Årby åker möter.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.