C5:42-3


(Rubrik:)
Selbo häradh   Öffwersela sochn.


Notarum explicatio

Årby tuå krone helgärdz, haffue like stoor
teegh uthi åker och ängh. Nummro 9 byen.
Befunnit wthsädhe på första gärdet som littera 
A demonstrerar, 17 tunnor lerjord i bägge,
både i hoop angifuit 7 tunnor, ängh 16 lass.
Det andra ähr tillräknat sub B littera, 14 tunnor.
Ängh sub C, elak och god 39 lass ihoop.
Nårgårdz wret sub D, 3 tunnor sandjord.
Sörgårdz wret 2 1/8 tunna, sub E.
Skogh ingen, mulebett elak, fiskie i Strägnäs-
fiälen.

(Karttext:)
Klippinge egor möta.
Strägnäss fiälen.
Nårgårdz kohage.
Nårgårdz betzhaga.
Sandiord.
Tomptt.
Sörgårdz hage.
Norgårdz wret.
Sörgårdz betzhage.
Sörgårdz wret.
Storängia till Årby, slätt.
Leriord i begge.
Nårgardz wret.
Lind.

Årby dyäng.
Wiggeby ängh grensar.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.