C5:44


Notarum explicatio.

Wiggeby skatte tuå huerdera,
6 öresland lika teegh.
Littera A byen utwises.
Det förste sub K littera, 18 tunor,
både i hoop angifuit 7 tunnor.
Deet andra sub L littera, 21 tunna.
Ängh 54 lass i hoop sub M
littera, ängh angifuit 20 lass.
Gräs hage till Nårgården, släät
hårdwall bärande 10 lass
sub N littera.
Sörgårdz hagan små skogh ibland
sub O littera, 10 lass.
Elak mulebett och skogh, uthi
Strägnäsfiälen sitt fiskie.

(Karttext:)
Strägnäs fiälen.
Gräshaga till Norgården, slätt hård-wall och bärandhe.
Gräs-haga till Sörgården, hårdwall och någott små skogh ibland.

Klippinge åker emot.
Kalffhage till Nor-gården.
Leriord.
Haga till Sörgården.
Åhrby åker emot.
Hesleby ängh emot tager.
Leriord.
Skogh.
Leriord.
Måsswalder och med dyiebotten och littet skogh ibland.
Ängh till Wiggeby, hårdwall och tufuigh ibland.
Skeggesta åker möter.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.