C5:45


(Register:)
Ytersela sochn.

                          Folio                                                          Folio

Ulesta                       46                     Skäggesta                    62
Bärga                        47                     Fiällsta                         63
Älby                          49                     Vrlunda                       65
Ägala                        50                     Sörtårp                        66
Bärgh                        51                     Nälsta                          67
Brunsbärgh                52                     Bräntårp                      68
Åsa                           53                     Swarttårp                     69
Vtåker                       54                     Biörketårp                   69
Vtåker                       54                     Karleby                       70
Åfftuna                      55                     Lille Wreta                   70
Hältårp                      57                     Store Wreta                 71
Prästegården              58                     Walla                          72
Wiggeby                    58                     Östa                            73
Tuna                          59                      Neerwalla                   52 
Prästegårdz baljord1   60
Klåckargårdz åker      61
Klåckargårdz baljord1 61

______________
Tillskrivit senare.
1Avser troligen boljord.