C5:5


Notarum explicatio.

En ängh sub littera P
Hammaren wid nampn, om
22 lass.  Där aff
hafva huardera kronegår-
den  7 lass, frelse 8 lass.

(Karttext:)
Tämlig bärande äng wid nampn Lilängen.
Betzhaga.
Hammaren wid nampn till Dalby, hårdwalls ängh.
Ransholmen skarp hårdwall.
Luffäng hård-wals ängh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.