C5:54


(Rubrik:)
Ytersela sochn.

Notarum explicatio.

Wthåker fiärdedelss kronehemman sub zyph 13.
Sub A littera första gärdet 2 6/8 tunneland uthsäde.
Det andra sub B, 3 5/8 tunna, åhrligen ahn-
giffvit 2 tunnor, affgärdz by till Eknääss.
Äng 21 lass sub C littera, angiffvit 16 lass.

Det andra Wthåker och 1/4 dels, aff  Åftuna
ägor affgärdz tårp byen zyph 14,
befunnit uttsädhe sub D littera, 3 tunnor.
Sub E littera, det andra gardet1 2 1/2 tunnor,
åhrligen 2 tunnor angiffvit.
Äng sub F, 17 lass angiffvit 16 lass.
Ingen annor lägenhet.

(Karttext:)
Lill ängen hårdwall.
Ekenääss ägor möta, frälse 2.
Sandiord i begge.
Storängen till Uthåker med skog ibland.
Betehaga.
Wrlunda ägor g<r>änsa emot på denne sida, krono 1, frälse 1.
Andra Utåkerss äng, sank och skogig.
Igän lagdt.
Sandiord i begge.
Åfftuna ägor gränsa, skatte 1, frälse 2.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

(Under ramen:)
Reviderad in marti 1739,  approberad.