C5:55-56


(Rubrik:)
Selbo häradh   Ytersela sochn.


Notarum explicatio.

Åfftuna 3 gårdar, en skatte 10 öressland,
tuå frelse. Skattegården hafuer halffparten på huar
teeg både i åker och äng emot frelse som utt-
räkningen demonstrerar.
Aff summa i tunneland på första gärdet nämlig
27, ähr skattegården tilräknat 13 1/2 tunna sub G littera,
10 tunnor på skattgården tilförene uthsäde åhrligen.
Det andra gardet1 ähr uthräknat alz med frelse
sub H littera figuren, 25 tunnor där aff till skattegården,
12 1/2 tunneland sub I littera, tvenne wreter till
skattegården halffparten till frelse der aff, nämligh 2 1/4 tunna
till både ihoop.
Till skattegården ähnnu meer åker huilken kallass ball
jord och belägit i Prastgärdet2 liquäl hit fört sub K littera, 3 1/8 tunland.
Äng alss både deet han hafuer aff tegskiften och särskilt 37 lass till
skattegården från frelse sub L littera. Mulebett och gertzelskog, fiskie 0.

(Till höger om textramen:)
Bysens tåmpter.
Zyph  1, skattegårdz.
Zyph  2, frälsegård.
Zyph  3, frälse.

(Karttext:)
Till Tuna by en, frelsegård.
Desse tegar sub O littera, lyda till Prästegården.

Wthåkerss åker möter.
Skattegårdz betzhaga.
Skattgårds haga.
Nårr ängen till Åfftuna, hårdwall sänk litet, ibland beblandat med skog.
Wrlunda åker gränsar emot, krono 1, frälse 1.
Hårdwalss äng till alla tre gårdarna.
Lind.
Walla krone och frelse agor3 möta.
Skattegårdz betzhaga.
Sandiord.
Wthmark.
Kalfftäppor.
Tregård.
Leriord.
Frälse, frälse, skatte.
Lind.
Täppa.
Leriord.
Frelse.
Grässhaga till skattegården.
Lill ängen.
Tuna åker och äng möter, 6 frälse, 2 krono.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

(Runt kompassen:)
Wäster.
Öster.
Söör.

_______________
1Fel för gärdet.
2Fel för Prästgärdet.
3Fel för ägor.