C5:57


(Rubrik:)
Selbo härädh.


Notarum explicatio.

Hälltårp krone 1/2 gärdz
zyph 5 byn.
Första åhrs uthsäde sub littera
M, 3 5/8 tunna.
Det andra åhrs utträkningh
och uthsädhe sub N, 4 5/8 tunna,
angiffvit uthsäde 3 tunnor.
Äng 7 lass sub O1 littera, an-
giffvit 6 lass.
Ingen annan lägenhet be-
lägit på Fiälsta ägor, och
aff 1623 åhrs jordebook ligger
för 2 öressland jord.

(Karttext:)
På alla sidor om denne ängh gränsar Ekenäss äng.
Hardwals2 äng, towig och skogz blanda.

Ulesta agor3 mota4 her.
Betshaga.
Fiälsta wreter gränsa.
Leriord i begge.
Trägård.
Ekenääss åker möter.

(Under ramen:)
Reviderad, approberad anno 1739.
____________
1Ritad som en fyrkant.
2Fel för Hårdwals.
3Fel för ägor.
4Fel för möta.