C5:62


(Rubrik:)
Ytersela sochn.


Notarum explicatio.
Skäggesta 2 gårdar, krone 1/2 gärdz och
den andra frelse. Kronegården hafuer
6 1/2 stänger på huer teeg, zyph 4 byen.
Aff 14 1/2 tunna på gärdet sub A littera, kommer
till kronegården 6 1/2 tunna effter sitt stångtaal,
frelse 7 6/8 tunna, angiffvit 5 tunnor.
Det andra gärdet sub B aff 15 5/8 tunna,
hörer till kronegården 7 1/8 tunna, frelse 8 1/2 .
Äng sub C litteris, med frelse 51 lass till, där aff till
kronegården 23 lass, frälse 28 lass. En liten äng här öffver
till krone 4 lass sub D, angifuit 20 lass.
Ingen skogz lägenhet utan fiskie i Biörkfiälen.

(Karttext:)
Nälsta äng, krono 2, frälse 2 möter.
Litzlebårga utanför, frälse 2.
Siöängen wed nampn, tuwig ibland.
Biörkfiälen.
Betzhaga till bägge gårdarna.
Leriordh i begge.
Lind.
Lind.
Näsby möter, ähr åker och äng , nämligh frälse 2.
Myrängen,skogig.