C5:63-4


(Rubrik:)
Selbo härädh   Ytersela sochn.

Notarum explicatio.

Fiälsta 3 gårdar, tuå
frälse en skatte, 6 öre och
tuå ortiger1, desse 3 haffer
alla lika teeg i åker och äng.
Littera R byen.
Första gärdet i wäster
belägit från byn, ähr uth-
räknat till 25 1/8 tunna alla
tre där om, till skattegården
där ifrån 8 3/8 tunna sub E littera,
angiffwit 9 tunnor årligen,
det andra ähr uthräknat
i öster gärdet sub F littera,
26 1/4 tunna, där aff kommer
till skattegården 8 3/4 tunna,
i bägge gärden lerjord.
Till skattegården en wret
sub G littera, 1 1/4 tunna.

Äng altsammanss sub H
littera 126 lass, här aff till
skattegården 42 lass, angiffuit
42 lass.
En liten teeg inmed Sund-
bolss ängen på Ulsta ark,
liquäl hit fört sub littera
K, drager 2 lass.
Mulebett och gartzle-
skog2 till nödtorfften, fiske 0.

(Karttext:)
Ulsta ägor gränsa, skatte 1, frälse 1.
Betzhaga med bärgh och skogh.
Siö hagan, towigh och skogigh.
Nälsta äng gränsar emot, krono 2, frälse 2.
Urlunda ägor gränsa, krono 1, frälse 1.
Leriord i begge.
Skäggesta åker och äng emottaga, krono 1/2, frälse 1.
Åkerhagan, bärande.
Lind.
Storängen, hårdwall med towor.
Onsike åker frälse 1 möter.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för örtugar.
2Fel för gärtzleskog.