C5:65


(Rubrik:)
Selbo härädh.


Notarum explicatio.

Wrlunda 2 gårdar, krone helgardz 1
frelse en. Kronegården hafuer på sin teegh
10 stänger, frelse 6 stänger, stången 6 alnar
effter gamble alnen. Byn E littera.
L littera wtwisar gärdet om 16 tunnor,
där aff till kronegården 10 tunnor, frälse 5,
                                  8 tunnor angiffvit.
Littera M wthwisar gärdet om 14 tunnor,
dar2 aff till kronegården 8 6/8 tunna,
frelse 5 1/4 .
Äng sub litteris N  56 lass, där aff till
kronegården 35 lass, angiffvit 30 lass.

(Karttext:)
Ekenääss åker wedertaar.
Nårängen, någon skogh och tuwig ibland.
Kronegårdz betzhaga.
Leriordh i begge.
Krågesta åker möter, frälse 1.
Lillängen släät hård wall.
Lind.
Åfftuna åker gränsar.
Klåkargårdz åker wedertager.

_______________
1Fel för helgärdz.
2Fel för där.