C5:66


(Rubrik:)
Ytersela sochn.


Notarum explicatio.

Sörtårp, krone helgärdz
på Bärga och Nälsta ägor,
huilket ähr uthräknat till
8 3/8 tunna, sub G littera.
Det andra gärdet hafuer tunneland
sub H littera 8 5/8 tunna,
angiffvit 8 tunnor huart året.
Ängiar befunnit 35 lass på sub
I littera, angiffvit 30 lass.
Mulebett och skog litet, fiskie 0.
Ex A littera byen utwises.

(Karttext:)
Biörktårps åker och äng möta, krono 1/2.
Hårdwall och skog ibland.
Biörkfiälen
Bärande äng.
Lind.
Släät äng.
Furiord i begge.
Nälesta ägor möta, krono 2, frälse 2.
Lind.
Lind.
Betzhaga till Sörtorp.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.