C5:71-2


(Rubrik:)
Selbo häred    Ytersela sochn.

(Kartan saknar beskrivning:)

(Karttext:)
Hage.
Befanns när reffningen höltz wara nyss uptagen denne hage, och framdeles bliffver  god ängh aff.
Stora Wreta.
Lind.
God bärande ängh, sänk.
Skogz blan-da ängh.
Här gränsar Huseby och Karleby ägor.

Lind.
Walla.
Igän lagdt.
Lind.
Hardwals1 ängh bärande och släät.
Lilla Wreta gränsar.
Här nerpå sänk och släät.
Denne ängh lyder till Wreta, full med enbuskar och bäär ganska litet grääss.
Östa ängh gränsar.
Här en jagebacke.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för Hårdwals.