C5:73


(Rubrik:)
Selbo härädh   Ytersela sochn.

(Kartan saknar beskrivning:)

(Karttext:)
Walla och Wreta ängiar gränse.
Beblandat med wideskogh.
Bärande plaan i ängen.
Lind.
God iord.
Full med enbuskar, tiänligit giöra åker aff.
Walla frelse wreter möte.
Karleby åker gränsar.
Betshaga.
Lind.
Östa.
Jagebacka.
Igän lagdt.
Tåmpt.
God berande ler jord.
Betzmark, elak.
Siöängen bärande.
Suekfull jord.
Huseby ängh gränsar.
Färiestuga.
Huseby ängh gränsar.
Färie sund.
Ängh.
Siön Mälaren.
Stallarholmen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

(Under ramen överstruken text:)