C5:74


Tårsen sochn.

Folio                                            Folio

Åby quarn                    75.         Stikebärga                95.
Stenfasta                      75.         Brunby                      96.
Wreta                           76.         Harby                       97.
Algelöta                        77.         Åby                          98.
Skåttwånga                   76.         Nårsater                   99.
Sandååsa                      77.         Brelööt                     99.
Söörbosweed               76.         Lööfnääss                100.
Wästerbosweed            77.        Tårsenhuffvud           100.
Österbosweed               76.        Gunnwijk                 101.
Måsstårp                       78.        Kantårp                   102.
Prästegården                 79.         Snesta                     102.
Bärga                            79.         Skippi                     103.
Karlekulla                      79.         Slåtzwijk                 103.
Nårby                            80.         Salby                      104.
Edeby                            82.         Ingeby                    106.
Store Enby                     83.         Åkerby                   107.
Lille Enby                       84.         Mälby                     108.
Ulsbarga1                       85.         Girista                     109.
Stenby                            86.         Wånga                    110.
Hältårp                           87.         Ett tårp                    110.
Baggebool                      87.         Hundesta                  111.
Sundby                           88.         Geesta                     112.
Wandesta                       89.         Kågesta                   114.
Trågårdztårp                   90.
Spånswijk                      90.
Biörkeby                        91.
Heesta                           92.
Karlunda                        93
Sallesa                           94.

__________
1Fel för Ulsbärga.