C5:78


(Rubrik:)
Selbo häredt och Tårsen sochn, affmätt 1641. Af Anders Sam<  >.

(Beskrivning:)
9.   Måsztårp 1/4  deels, under Wexängh.
10. Uthsädhe på första gärdet befunnit
      till 4 tunnor.
11. Uppå det andra 3 1/8 dels, bägge furajord.
12. Ängh, 27 las.
13. Lind, höö 5 lass.
      Mulebet och skoogh till nödtårften.
      Ett kattiestånd, fiskie i Kiällången.
      Ähr belägit på Quiksta ägor.

(Karttext:)
Betzhaga.
Furjordh.
Engh till Mosstorp, sanch och hårdh wall medh skogh.
Lind.
Lindh.
Her omkringh alltänna hängnar möter Quekesta skogh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.