C5:8


Notarum explicatio.

Fräkiä 1/2 gärdz krone,
nummro 2 byen.
Hafva åker sub littera M, i första
gärdet 3 5/8 tunna.
Det andra ähr tilräknat sub
littera N, 3 tunnor giffwit av 2 1/2 tunna.
Ängh sub X littera, 26 lass,
angiffwit 20 lass.
En wret om 2/8 tunnor, sub Y littera
Godh skogh och mulebett, ter
likest gått fiskie.

(Karttext:)
Edeby ägor gränsa, frälse hemman.
Sandjord i bägge.
Här möter Kungzbärg.
Tåmpt.
Gränfiälen.
Wäster ängen, släät hårdwall.
Fnåsa till Frekie, slät hårdwall.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.