C5:83


(Rubrik:)
Tårsen sochn.


Explicatio notarum.

Stor Enby en crone.
Helgärdz nummero 12.
Littira A, 13 tunnor gärdet.
Angifuit 11 tunnor.
Littera B, den andra med wreten
12 1/2 tunn, angifuit 10 tunnor.
Littera C, 31 lass.
Littera D, 16 lass.
Littera E, 5 lass.
      Summa 52 lass.
Wppå Salby ark
hafer denne by 3 tegar till
hopa med Ingeby och Lill Enby
sampt Törlunda, frälse 1.
Littera K, tegarna i Bondehekan
5 lass.  Folio 106.
Elakk och nästan ingen an-
nan lägenhet.

(Karttext:)
Lill Enby åker grensar emot, krono 1.
Haga till Stor Eneby, sänck och dyieboten medh tiåk skogh iblandh.
Lind.
Betz haga till Stor Eneby medh skogh och bärgh wthi.
Ulsbärga åker möter, skatte 1.
Tåmpt.
Lerjord.
Trägård.
Furjord.
Denne wret bleff mätt effter en annan scalan.
Enby stor ängh, hårdwall, towigh och något sänk.
Wret.
Lill ängen till Stor Enby släät och något sänk, tämlig bärande.
Igänlagdt.
Kohagan till Stor Eneby med ekar wthi.
Wret.
Igän.
Höns hagan till Stor Enby, skarp hårdwall.
Elackt träsk.
Törlunda frelse ägor gränsa på denne sidan.