C5:86


(Rubrik:)
Selbo häred.


Notarum explicatio.

Stenby chronehemman helgärdz.
Nummero 15 byen.
Nummero 5 första gärdet, 9 7/8 tunna.
Nummero 9 andra gärdet, 10 1/4 tunna.
Åhrligen angifuit, 6 1/2 tunna.
Nummero V ängh, 64 lass, i
samma ängh hafue Ulssbärga på detta
ark, och skattegården i Girista ark.
Stångtaal med denne by, nämligh Ulss-
bärga 3 stänger 1 quarter, Girista 1 stångh
2 alnar och 3 quarter, denne by 8 stänger, st, 4 alne.
Gärtzelskog och mulebeet nödtårfftigh, fiskie 0.
Äng angifuit 50 lass.

(Karttext:)
Sundby ängh möter, krono 1.
Åkerby åker möter.
Lind.
Wandesta åker och äng möter, krono 1, frälse 2.
I bägge lerjord.
Lind.
Bärande ängh, slät tuwigh och sänk.
Haga till Stenby medh bärgh och skogh wthi.
Åkerby äng gränsar.
Ulssbärga ängh möter, skatte 1.
Torlunda äng möter, frälse.
Träsk.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.