C5:87


(Rubrik:)
Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Hälltårp chrone 1/2 gärdz 2.
Littera I, wthsäde 6 1/4 tuna.
Littera K, det andra 5 1/2 tuna.
Åhrligen angifuit 3 tunnor.
Littera L 13 lass, angifuit 10 lass.
Gått fiskie, elak annan
lägenhet.
1. Bagebol krone 1/2 gärdz
M littera i första gärdet
6 5/8 tunna, angifuit 6 tunnor.
N littera 5 1/4 tunna det
andra gerdet , angifuit 5 tunnor.
O littera en wret 1/2 tunna.
Äng sub P littera 17 lass,
12 lass angifuit.
Gått fiskie, elak ander
legenhet.

(Karttext:)
Lacus Mälaren.
Hårdwals angh1 till Hältårp.
Denne ängh hörer till Löffnäss.
Spånswikz ägor möta, krono 1/2 gärdz.
Hältårpz betz haga.

Baggebolz ängh, hårdwall och tuwigh ibland.
Sandiordh.
Skipy ägor möta, krono 1/2 hemman.
I bäge sandjord.
Tragårdztarpz2 åker, krono 1/2.
Sandiordh i bägge.
Mälaren.
Hålma.

______________
1Fel för ängh.
2Fel för Trägårdztårpz.