C5:88


(Rubrik:)
Selbo häred.


Notarum explicatio.

Sundby chrone, en helgärdz.
Nummero 3 byen.
Wthsädhe första gärdet sub
D littera 14 tunnor, åhrligen
angifuit 11 1/2 tunna.
Littira E, andra gärdet 11 3/4.
Littira F, Storängen 26 lass.
Littira G, Lillängen 10 lass.
Littira H, en lind 5 lass.
Angifuit 30 lass. Summa   41 lass.
En frälse wtjord inräknat, går
aff 3 tunnor i skatt åhrligen såsom
och 2 öre penningar.
Elak mulebeeth, nödtårfftig skog,
fiskie i Mälaren.

(Karttext:)
Lacus Mälaren.
Betzhage till Sundby.
Sundby betzhage.
Mojord.
Stor ängen hårdwall till Sundby ähr sälte-båtn.
Wandesta åker och ängh gränssa.
Sandjord.
Stenby åker, krono 1 möter.
Lillängen, litet tuwigh och skarp hårdwall.
Åkerby åker möter, krono 1.