C5:89


(Rubrik:)
Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Wandesta 3 gårdar, frelse
tuå, krone en 1/2 gärdz, huar
frelsegård hafuer 6 stänger och
chronegården 4 stänger, 6 aln
stång, gamble alnen.
Littira A förste gärdet, 30 tunnor,
där aff till chronegården, 9 tunnor,
och frelse huardera 10 1/2.
Littera B andra gärdet, 21 1/4 tunna,
där aff till chronegården cal-
culerat 5 1/2 tunna, huardera
frelse 7  7/8 tunna, åhrligen
till chronegården angiffuit 6 tunnor
och 26 lass äng.
Ales äng sub C littera, 128 lass,
dar1 aff till chronegården
32 lass, frelse huar 48 lass.
Liten ander lägenhet i fiskie, skog
och mark.

(Till vänster om textramen:)
Nummero 4 byn.

(Karttext:)
Här kommer Biörkfiälen.
Sågh ängz bäken.
Suart mylla.
Sågängen, litet sänk och bärande.
Ulsbärga äng gränsar, skatte 1.
Lerjord.
Lillängen med fåå buskar, något sänk och barande2.
Sundby åker och äng gränsa, krono 1.
Stenby äng.
Stenby åker, krono 1 möter.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för där.
2Fel för bärande.