C5:90


(Rubrik:)
Selbo häred.


Notarum explicatio.

Trägardztårp1 1/2 gärdz chronehemman.
A littera byen wises.
Q littera wthwisar första gärdet, 3 1/4 tunna
R littera det andra 3 tunnor, åhrligen
angiffuit 2 tunnor.
S littera ängen 9 lass, angifuit 7 lass.
Gått fiskie, nödtårfftigh skog, elak mulebett.

B byen Spånswik 1/2 gärdz krone.
T littera, wthsäde 4 1/2 tunna.
V littera det andra 3 tunnor, angifuit 3 tunnor åhr-
ligen.
Äng 18 lass sub X littera, angiffwit
14 lass.
Elak mulebett, nödtårfftig skog, gått fiske.

(Karttext:)
Hältårpz åker möter, krono 1/2.
Spånwikz ägor gränsar, krono 1/2 gärds.
Haga.
Sandiord i begge.
Mälaren.
Hårdwals äng till Trå-gardztårp1.
I bege sand jord.
Baggebols åker gränsar, krono 1/2 gärds.

Mälaren.
Gunwikz åker gränsar, krono 1/2 gärds.
Spån-wikz hård-wals ängh med towor ibland.
Sandiordh.
Haga.
Mälaren.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för Trägårdztårp.