C5:91


(Rubrik:)
Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Biörkeby skatte 9 öresland krone.
En helgärdz skatte hafua 9 stänger och
kronegården 6 stänger. Wträkning som föllier
byen, sub A.
Sub littera A, wthräkningen aff första
gärdet 16 3/8 tunna, där aff till skatte-
gården 10 tunnor kronogården 6 3/8 tunna,
skattegården angifuit 8 1/2 tunna, krono 6 årligen.
Andra gärdet sub B littera 14 1/16 tunna,
där aff till kronegården 5 5/8 tunna, till
skattegården 8 3/8 och 875 quadrat.
Alss äng 98 1/2 lass sub X, där afff
till kronegården 38 1/2 lass, skatte 60 lass.
God skog och mulebett, gått fiskie.

(Karttext:)
Kågestla1 åker och ängh möta.
Marsiön.
Lillängen, elak hårdwall.
Tompth.
Tompth.
Starckiord i begge.
Ösby ägor möta i Strägnäss sochn, 2 krono, frälse 1.
Tiåk skogh.
Åby åker och äng möta, krono 1/2 gärds.
Braxnesiön.
Lind.
Stor ängen släät towig och sänk ibland.
Quicksta äng möter, krono 1.

Författad år 1640
af lantmätare A Samuelsson.

___________
1Fel för Kågesta?