C5:92-3


(Rubrik:)
Selbo häräd    Tårsen sochn.


Notarum explicatio.
Heesta krone en helgärdz.
X littera wiser byen.
Åhrligen befunnit wtsädhe på första och
wästre gärdet sub zyph 14 figuren,
13 6/8 tunna, angifit 9 1/4 tunna.
Östregärdet sub nummero 9, ähr
befunnit och calculerat till 16 6/8 tunna,
angifuit 10 tunnor.
Nummero 4 äng, 64 lass.
Stutz hagan nummero 8, 14 lass, angif-
wit als äng 60 lass.
Mulebett och skog nödtåfftigdt, i Marsiön fiskie.

Karlunda krone 1/4 dels, hafuer wthsäde
och åker både åhren sub nummero 7,
4 5/8 tunna, byen sub N littera.
Äng nummero 3, 22 lass.
Nödtårfftig skog och mulebet, fiskie 0.

(Karttext:)
Harby åker gränsar.
Lind.
Hagha.
Marsiön.
Leriord i begge.
Räfznääss ägor gränsa helt på denne sidan.
Stuttzhagan, skogn hård-wall.
Bärande.
Skarp hård-wall towigh ibland.
Slaat hardwall1.
Bärande.
Heesta betzhaga.
Ekeby ägor i Kärnebo sokn.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för Släät hårdwall.