C5:94


(Rubrik:)
Selbo häred.


Explicatio notarum.

En Sallesa 2 fiärdedeles
krone, 1/2 gärdz, 13 byn.
Hafuer wthsade1 till första
gärdet sub nummero
6, 7 1/8 tunna, ähr an-
gifuit 6 1/2 tunna.
Det andra ähr 7 5/8 tunna
sub nummero 2, angifit 8 tunnor.
I ängen wret, 1 1/4 tunna
sub nummero 10.
Äng sub nummero 12, 41
lass, angifuit 30 lass.
Fiskie i Raffznaass2 wiken,
nödtårfftigh skog och mu-
lebett.

(Karttext:)
Räffznääss äng möter.
Ekebacka.
Hårdwall.
Bärande.
Igän.
Haga.
Igän.
Räffnääss wiken.
Igän.
Igen.
Leriord i begge.
Lind.
Hästnääss i Karnebo socken.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för wthsäde.
2Fel för Räffznääss.