C5:95


(Rubrik:)
Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Stickebärga 2 gårdar krone helgärdz,
hafua lika stor teeg. Nummero 12 byen.
Littera I gärdet 14 3/8 tunna åhrligen, huar
gård angifuit 5 tunnor.
Littera K andra gärdet 12 1/2 tunna, huar dera
6 1/4 tunna. Östergårdz wret sub L littera, 7/8 tunna.
Wästergårdz wret sub M, 5/8 tunna.
Littera N, stor ängen      38 lass.
Littera O, Fusan              8 lass, angif-
wit huardera 20 lass.      46
Elak mulebett, skog 0, litet fiskie i
Marsiön.

(Karttext:)
Kumbla äng gränsar här på denne sidan, frälse.
Stor ängen till Stikebärga, släät och tuwig ibland, ähr salte båtn.
Lind.
Lind.
Gesta äng möter, krono 4, skatte 1.
Tåmpt.
Tåmpt.
I bägge furjord.
Lind.
Hundesta åker möter, krono 1, skatte 1.

Hundesta ängh, skatte 1, krono 1.
Fusan till Stikbärga, skarp hårdwall.
Marsiön.
Brunby ägor möta, skatte 1.