C5:96-7


(Rubrik:)
Selbo häradh   Torsen sochn.


Notarum explicatio.

Brunby skatte helgärdz, 5 öres-
land. Nummero 9 byen.
Littera A gärdet,  11 5/8 tunneland.
Littera B gärdet,  11 1/4 tunneland.
Åhrligen angifuit 8 tunor.
Littera C, Stor ängen 22 lass.
Littera D, Lill ängen 22 lass.
Littera E, Gräshagan 3 lass.       
                               47 lass als.
Angifuit 30 lass.
Mulbet och skog till nödtårfften,
fiskie i Marsiön.

Harby skatte, 8 öresland.
Nummero 4 byen.
Littera F första gärdet 13 1/4 tunna,
angifuit 9 1/2 tunna.
Littera G andra gardet1 13 1/4 tunneland,
angifuit 9 tunnor.
Littera H äng 67 lass, angifuit
50 lass.
Skog och mulebett till nödtårfften,
fiskie 0.

(Karttext:)
Kumbla ägor, frälse.
Betz haga till Brunby medh skogh iblandh.
Mojord.
Stickbärga ägor, krono 2.
Mojord.
Lind.
Lind.
Lilängen till Brunby, släät, något sänk och måsig ibland.
Harby ängh, släät, något tuwigh ibland.
Räffznääss ängh gränsar på denne sidan.
Jägar backa.
Alla tre gärden furjord.
Lerjord.
Lerjord.
Brunby gräshaga.
Stor ängen till Brunby, släät hårdwall.
Betzhaga.
Marsiön.
Haga.
Heesta åker, krono 1.

_______________
1Fel för gärdet.