C5:98


(Rubrik:)
Selbo häred.


Notarum explicatio.

Åby chronehemman 1/2 gärdz.
A littera byen, Uthwises.
Littera P första gärdet 7 7/8 tunna,
angifuit 5 1/2 tunna.
Littera Q norra gärdet alt det andra 5 1/2 tunna,
angifuit 5 tunnor.
En wret sub R littera, 3/4 tunna.
Littira S, Hemängen 43 lass.
Littera T, Hämmingz ängen 5 lass,
angifuit 38 lass.                als 48 lass.
Gärtzleskog, wedeskog och mulebett till
nödtårfften, fiskie i både siöarna.

(Karttext:)
Marsiön.
Heesta äng möter närmast, krono 1.
Biörkby åker och äng, krono 1, skatte 1.
I bägge lerjord.
Lacus Bräxne.
Åby ang1, släät sänk, ibland bärande äng.

Hämmingz ängen till Åby, hardwall2.
Åby quarns äng möter.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för äng.
2Fel för hårdwall.