C5:99


(Rubrik:)
Tårsen sochn.


Notarum explicatio.

Nårsäter krone 1/2 gärdz, B littera i byen.
L littera, gärdet 2 3/8 tunna, angifuit 2 1/4 tunna.
M littera, gärdet 2 3/4 tunna, angifuit 2 1/2 tunna.
N littera, äng 9 lass, angifuit 7 lass.
Ingen annor lägenhetz.
             Brelöt 1/2 gärdz chrone, C littera i byen.
O littera, 5 1/4 tunna med wthjorden i Härsta gärdet.
P littera, gärdet 4 1/2 tunna med wthjordz tegarna.
Q littera, äng med wthjordz ängen, 28 lass.
Mulebett och skog nödtårfftigt fiskie.

(Karttext:)
Lind.
Hårdwals äng, skogblanda.
Tårsenhuffwudz ängh, krono 1/2 gärds.

Edeby skog gränsar mot.
Lind.
Sandjord.
Hårdwalls äng, något sänk.
Suart mylla.
Häresta åker möter, frälse 2.

Bärande ängh.
Siöängen.
Wthjordz ängen till Brelöt.
Mälaren.