C5:försättsblad


(Övre högra hörnet:)
Mot registret och jordeboken jemförd uti
hvilke de vid revisionen gjorde anvisnin-
gar å denna bok äro utmärkte med 5+.
Stockholm den 6 junii 1816.
                  N Segerstedh.