C5:Pärm insida


(Nedre högra hörnet:)
Ankom till rächninge cammaren i Stocholm
den  29 martij anno 1645 med aucthorih
uttskichade.
                  Petter  Mehnlöös.