C5:Register


Aspöö sochn                                          folio.

Huseby Nyängen med wretarna                  1.
Huseby                                                      3.
Bädaren                                                     4.
Dalby wretar, Ransholmen och Hammaren  5.
Dalby                                                         7.
Fräkie                                                        8.

År 1893 januari är denna kartebok med ledning af
hennes register invänterad och fullständig befunnen.
                                                      H. M. Kruuse.