C5b:12(Rubrik:)
Geometrisch delineation
öfwer
sätheriet Brooby och der un
under liggiande råå och röör wa-
rande belägit uthi
Oppunda härad
och
Betna sochn.


            Notarum explicatio.

Herr Joh<an> von Veitinghofz.  A.  Broby säteg<ård>.  2.                   Hafwer goda mann och ladugårds-
                                                                                                           huus, inrättat med nytige trää
                                                                                                           och humblegårdar, den poss-
Råå och röör.                             1. Trällbo.                    1/2.  4.           cessor siälf åbor och med egit
                                                  2.  Nyquarntorp.          1/2.  3.           tienstefolck och afwell bruka
                                                  3.  Nyquarn.                 1/2.  4 1/4.      låter.
                                                  4.  Hvässingst<orp>.    1/4.  3.
                                                  5.  Ingevalst<orp>.       1/4.  3.
                                                  6.  Dämbohl.                1/4.  2.           Bytt af herr Ribbingh.

                                                  Oskatlagda torp.
                                                  7.  Johanstorp.                      5/8.  7.
                                                  8.  Brenudden.                      3/8.  2.
                                                  9.  Gärtrabo.                         3/8.  2.
                                                10.  Åsen.                               3/4.  7.
                                                11.  Fiskartorp.                       3/8.  1.
                                                12.  Ås stugan.                        3/8.  1.
                                                13.  Åkefors q<uar>n.     1/2.              Herr Henrich Falkenbärgs.

                                                                                                           Mätt och rijtat anno 1684
                                                                                                                  af
                                                                                                           Erich Agner.


(Karttext:)
Juhlforss ägor uthi S<tora> Malm s<ochen> möter.
Öö stafn.
Tolen lacus.
Ökna ägor uthi Lerboo sochn tager emoot.
Tholmåsen.
Skyren.
Hage.
Håffstad ägor uthi Biörckwijk s<ochen> möta.
Yngiarn lacus.
Kiähstad ägor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Scala milliarium.