C5b:16b(Karttext:)
Biörnakulla.
Uhrn lacus.
Månöö.
Månesiöön.
Ekhammar.
Hallabroo.
Månetorp.
Skäringe gårdh.
Hummelgårdh.
Trägård.
Ståckebäck.
Råtnan.
Brink.
Quarn.
Diuurhagen.
Långhalsen lacus.
Ängh.
Skyttorp.
Sannerby ägor < >.
Korshäll.
Tufjerf.
Tufkerr.
Hallabrotorp.
Biörnmosen.
Fougelbärget.
Göökshult.
Källstugan.
Huuseby sochne ägor möta.
Dahl.
Nytorp.
Brostafn.
Fulbärga.
Bostorp.
Bergstorp.
Bergstorp stafn.
Elgberga.
Stafhällan.
Wijbyholms ägor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Scala milliarium.


(Övre högra hörnet:)
<  >
af Erik Agner.