C5b:17(Rubrik:)
Accurata
delineatio geometrica
öfwer
sätherijet Gäddeholm och
röör och röörs hemman som här tills
der under bestådde ähre, der dee äre
belägna uthi Hölboo häradh
och Troosa sochn.


   Notarum explicatio.
                              n<umr>o.                             hem<ma>n.   åker.        äng.
                                                                                            t<unnland>. lass.
Högwählborne fru
Märtha Sparres.            A.  Giäddeholm säteg<ård>.  2.                                   Hafwer ett stort och tuänne smerre steen-
                                                                                                                        huus sampt åtskilliga nya trääbygningar
                                                                                                                        och tarfwehuus i mangården, såsom och
                                                                                                                        goda ladugårdshuus, inrättat medh
                                                                                                                        goda trää och humblegårder, detta säte-
                                                                                                                        rije beståår af tuänne hemman, Skarp-
                                                                                                                        nääs och Biöreknallen som warit gamalt
                                                                                                                        frälse och brukas med ägaren tienstefolck
                                                                                                                        och afwel.
Försuarar under                  råå och röör.
                                     B.  Steene.                            2.          15.
                                     C.  S<tora> Möörbyy.          1.          10.
                                     D.  L<illa> Möörby.              1/2.         3 1/2.
                                     E.  Lagnöö.                           1.            3 1/2.
                                     F.  Ibid<em>.                        1/4.         2.
                                     G.  Ibid<em>.                        1/4.         2.
                                     H.  Bredsätter.                       1/8.         3.

Oskattlagde                         torpare.                            3/4.         6.
                                      1.  Stoohagen.
                                      2.  Lämdahl.                         1 1/2.       5.
                                      3.  Brinck.                            1 1/2.       5.
                                      4.  Humellkärr.                      3/8.         3.
                                      5.  Hästedalen.                      2 1/4.      10.
                                      6.  Sätra.                               1.            6.
                                      7.  Hagebärg.                        1 3/4.      < >.
                                      8.  Ibid<em>.                        1 1/2.       6.
                                      9.  Skyttorp.                          1.             5.
                                    10.  Skough.                            1 3/4.       10.
                                    11.  Wreta.                              1.             6.
                                    12.  Nääset.                             1/10.         1.
                                    13.  Korsnääset.                      1.             8.
                                    14.  Edernöö.                           7/8.        12.
                                    15.  Swartwijk.                         5/8.          7.
                                    16.  Kimholmen.                       5.            5.

Mätt och rijtat anno 1684 af
Erich Agner.


(Karttext:)
Borgmestarholmen.
Throosa sochne almenningh fäähn, Troosa stads agor1.
Suartwijk.
Öster Steene.
Storhagen.
Edernöö.
Öster Steene ägor.
Snödskiäret.
Gäddeholmswijken.
Lille Kimholmen.
Kimholmstorp.
Medöön.
Kimholmen.
Nääs ägor mööta.
St<ora> Möörby.
Hage.
Giäddeholm.
Glooröön.
Lille Möörby.
Möörby siöön.
Hagebärg.
Äng till Öfwer Steene.
Furuholmen.
Lagnöö wijken.
Lagnöö klubb.
Lämdahlen.
Brinck.
Hästedalen.
Hagebärg.
Göln lacus.
Sättra.
Troosa sochne almenning Åhshorn ähr intill desse ägor belägen.
Lagnööwijken.
Lagnöö byy.
Korsnääs.
Hummekärr.
Skyttorp.
Näästugan.
Breedsätter.
Skough.
Wreterna.

Giäddeholms ägor med dess råå och röör innehålla i { längden 3.   } mijhl.
                                                                                  bredden 8.


(Under skalan:)
Scala ulnarum, innehåller 1/6 mijhl.


_______________
1Fel för ägor.