C5b:19b(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
sätherijet Säfwestaholm och derun-
der liggiande och här till bestådde råå och
röörs hemman och oskattlagde torpare med alle
der under liggiande lägenheeter som aff
sielfwa cartan tydeligare ähr till at see
och förmeelija, hwilka belägne ähre uthi
Oppunda härad och Wingåker sochn,
mätt och rijtat anno 1684 af
Erick Agner.


(Karttext:)
Timmerfyra.
Blåkulla.
Barcksätters ägor möta.
Stubbe.
Huislabärget.
Bongölstugan.
Laasteen.
Girningznääs.
Fåårwijken.
<  >inge.
Bååtwijken.
Tranemosen.
Tranemo.
Staa< >.
Åhre holman.
Högeby.
Ekebärga.
Gerningstorp.
Gerninge siöön.
Opsala.
Sohlbärga.
Wästerwijksiön.
Opsala siöön.
Blacktorp.
Kerr.
Måhlwijk.
Wästerwijk.
Gerstorp.
Löfåker.
Wästorp.
Myngen.
Älingen.
Kärr.
Myngen.
Bärla quarn.
Mänekanoor.
Hwijtmosen.
Kärr.
Lyttersta skough.
Sandwijk.
Moostugan.
Lytterstad.
Kalfsnäsudden.
Klinta skähl.
Ruunhälla.
Tisnarn lacus.
Runna staaf.
Östergöthlan, Brååboo häradh och Skedewij sochn emot.