C5b:20b    tegelugn(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
Biörcksund och Hälgöö sätegårdars ägor här
till, bägge under Stångeby bohlbys rättigheet nämbde,
med alla på berörde bohlbys ägor belägne hemman
och  lägenheeter både till watn och landh, hwil-
ka ähro belägne uthi
Rönö härad
och
Tystbärga sochn,
mätt och rijtat anno 1685 aff Erick Agner.(Karttext:)
Waadholmen.
Sibbo fiähln.
Sijbo stääk.
Biörnholman.
Löfnääs.
Manan.
Biörcksund.
Nälsäter åker.
Hälgöö gård.
Stång skäär.
Krååk fiähln.
Åvad siön.
Hyttings holman.
Rogsta.
Hälgsätra.
Öster siöön.
Hospitals holmen.
Tegell ugn.
Flaggholmen.
Tegel hagen.
Quarn.
Såg.
Holmsiön.
Hälsäters st<ugan>.
Denne äng brukas under Ånga.
< > på denna sijdan belägen.
Wåhlaröö sundet.
Wåhlaröön.
Sommartorp.