C5b:25a(Karttext:)
Stoora Malms sochne skildnadh och Erichbärgs ägor.
Ååtorp.
Broostugan.
Åkefors quarn.
Åminne.
Hoffstad.
Ladugården.
Lindbyy.
Yngiern lacus.
Wästerå.
Mörtebohl.
Humblegård.
Innehåld
Mariabärg.
Steen.
Kopparbohl.
Wässbyy.
Ingian.
Axtorp.
<  >iöö.
Bondegården.
Skuttinge.
Trägåhl stugan.
Conbärga.
Fagernää<s>.
Walle byy.
Hwijttorp.
Ängets st<uga>.
Hagestugan.
Olstorp staafn.
Hagestugan.
Måhlkerr.
Tängebohl.
Öst<er> Torsbro.
Öster Torsbroo.
Änget.
Tegskiffte.
Oplandh.
Swartsätter.
Tängtorp.
Smedsbohl.
Ödesäng.
Ödesäng st<uga>.
Skagsröhäll st<af>.
Glaboo.
Erichstugan.
Jänkarkärr.
Kohlstugan.
Booken kerr.
Bosebohl.
Smedstorp.
Stugan.
Dragstad.
Lyshällan.
Sliparhälla.
Högen.
Brennkerr.
Hage.
Hult.
Biörnskoug.
Römmarstorp.
Notbindar stugan.
Höne bäckz ägor.
Juhlstad och Walla ägor möter på denne sijdan.
Bäcketorp.
Måhlkerr.
Fall.
Wedbyy ägor.
Hönebäcken skattehemman.
Såg quarn.
Anno 1644 ähr denne linie dömbd för bohlby skildnadh emellan Hofstad och Linedbyy men inge stäfrar finnas efter synebrefwitz innehåld oprettat.
Grofwa.
Säter stugan.
Munckeboo.
Munckaboo.
Sätra ängen.
Listorpa äng.
Wiggiarn lacus.
Qvarn.
Cronones allmenningh tager emot.


(Över ramen:)
H<err> Gabriel Falkenberg.