C5b:27b(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
sätegården Hånöö och der under
här till bestådde som ännu pratenderade råå och röörs
hemman och rättigheet både till watn och land, hwilka
ähro belägne uthi
Rönö häradh
och
Bählingh sochn.

Mätt och förfärdigat
anno 1685
aff
Erick Agner.


(Karttext ovan rubrik:)
Öster sjön.
Skarfholmarna.
Bärgöön.
Steendöör krogh.
Skeps leeden.
Aspön.