C5b:29(Rubrik:)
Geometrisch affrijtningh
öfwer
sätherijet Öster Diuhlöö och der un-
der hijt intill förswarade råå och röörs
hemman och torpare, hwilka äro belä-
gne uthi
Oppunda häradh
och
Stoora Malm sochn,
mätt och rijtat anno 1684 aff
Erich Agner.


Notarum explicatio.
                                                    n<ummr>o.  hem<man>.   åker.     äng.
                                                                                      t<unnland>. lass.
Högwälb<orne> fru Märtha Bärndes.  A.  Öster Diulöö.                           Hafwer tuänne goda stugubygningar sampt ett nytt stall
                                                                                                                och bood så wähl som andre tarfwehuus i mangården,
Förswarar under råå                            1.  Rögstorph.            1/4.   3 1/2.   jämbwähl goda ladugårdshuus och humblegårdh
och röör.                                             2.  Koohlbärga.          1/2.   2 1/4.   Detta sätherije brukas till halfnad af en bonde medh
                                                           3.  Skyrtorph.             1/4.   1 7/8.   största deelen posseessoris afwell.
                                                           4.  Mååstorp.              1/4.   1 7/8.
                                                           5.  Groopen.               1/4.   1 1/4.
                                                           6.  Koppartorp.          1/4.   1 1/8.
                                                         
                                                           7.  Hälltorph.              3/4.   4.
                                                           8.  Oxkällan.               1/4.   3.
Oskattlagde torpare.                     {     9.  Glaaboo.
                                                         10.  Lindmåsen.         1 1/4.   8.
                                                         11.  Hwijtmåsen.          1/4.   4.


(Karttext:)
Try stafn.
Groopen.
Glaaboo.
Steensiöö boohlbys ägor på denne sijdan.
Glysa moo.
Schyrn.
Schyrtorp.
Diuhlöö ägor mööta.
Oxkällan.
Moo källa.
Skyrmåsen.
Hälltorp.
Måstorp.
Öster Diulöö gård.
Diuhlö siön.
Stoora Diuhlöö ägor mööta.
Rögstorp.
Koohlbärga siöön.
Kohlbärga.
Staaf.
Koppartorp.
Huijtmåsen.
Lindmåsen.
Dufweholms heller Steensätters ägor mötha.


(Under skalan:)
Scala milliarium.