C5b:2a(Rubrik)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
säterijen Siöholmen och Clas-
torp och neder desse liggiande
råå och röörs hemman och oskat-
lagde torpare etc, hvilka ähro
belägne uthi
Opunda härad och Wingåkers s<ochn>.
Mätt och rijtat anno 1684
af
Erick Agner.


Notarum Explicatio.

                                  
(Karttext:)
Åhlsätter.
Staaf.
Staaf.
Skiora.
Näsnarn lacus.
Staaf.
Koohagen.
Siööholmen.
Kerr.
Möllnhult.
Här tager Åhlsätters ägor emot.
Ståckeshäll.
Hästhagen.
Mosekerr.
Kerr.
Staafhällan.
Hagen.
Staf.
Fougden på Siööholm pratenderar denne linie, men inge skriftlige skähl opwijsa kan.
Herrgöhler.
Dammen.
Dragsnääs.
Stubbe.
Hulta skattemma<ns> ägor.
Åkra.
Smedsholmen.
Krämbol.
Gänna qvarn.
Wärmbohl.
Wärmbol st.
Huirn lacus.
Hammar.
Gäkna.
Såg quarn.
Gänna.
Backsiöön.
Wärmbol siön.
Glööphälla.
Swijn bäcken.
Swijnstugan.
Hage.
Ramsnääs.
Backan.
Hage.
Rööhäll.
Wängsta hälla.
Bonnerå.
Östdahl.
Blåsnääs.
Kärr.
Steenkulla.
Hammars torp.
Stubbetorp.
Boda torp.
Diula råå och röörs.