C5b:30(Rubrik:)
Geometrisch delineation
öfwer
säteriet Högsiöö gård och dess råå
och röör hwilka ähro belägne uthi
Oppunda härad
och
Wingåker sochn,
mätt och förfärdigat anno 1685 af Erich Agner.


Notarum explicatio.
                                n<ummr>o.               hem<ma>n.
Herr Hans Rolambs.        1.  Högsiöö gård.      2.  Hafwer een stoor och anseenlig träbyggningh sampt andre gambla
                                                                            stugubygningar och tarfvehuus i mangården, såsom och behåldna
                                                                            ladugårds huus, ähr inrättat med trä och humblegårdar
                                                                            och brukas för arrende med possessoris afwell.Råå och röör.                      Torp                     1. 
                                     2.{  Backa.                 1. } Hafwa med hwar annan teegskifte både
                                           Bistorp.               1/2.    i åker och äng.

                                     3.   Grääf.                   1. 
                                     4.   Land.                  1/2.
                                     5.   Kijkurn.              1/4.
                                     6.   Toofkärr.            1/8.
                                     7.   Baggetorp.          1/8.
                                     8.   Karstorp.            1/8.
                                     9.   Skyttorp.             1/8.
                                   10.   Pärstorp.             1/8.
                                   11.   Baggebäcken.      1/8.
                                   12.   Erichstorp.           1/8.
                                   13.   Swänstorp.          1/8.
                                   14.   Bondgöle.            1/8.
                                   15.   Slängebäk.           1/8.
                                   16.   Roligheeten.         1/8.

Oskattlagde torp.         17.   Bäcketorp.
                                   18.   Eskielstugan.     


(Karttext:)
Bagge broo.
Bräntallen.
Staaf graan.
Lagmans bäcken.
Denne bäck och staafleed skillier Sudermanneland och Närkie åth.
Knutstorpa ägor möta.
Siömåse bäcken.
Präst kerr staafn.
Jordbroon.
Staaf.
Grääf.
Högsiö gård.
Kijkuhrn.
Suarttorps ägor tager emot på denne sijdan.
Quarn stugan.
Högsiö hammar.
Baggebäcken.
Biursiöön.
Land.
Bistorp.
Ölången.
Torp.
Backa.
Högsiöön.
På denne sijdan tager Ahlöö egor emot.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.