C5b:32(Rubrik:)
Afritning
på Tommelsta sätherijes
råå och röör,  belägit på
Östre Rekarne och
Ahrla sochn.
Giord af Hans Ranius.(Karttext:)
Fagerwijk.
Tommelsta boarne säja dhenna landzvägh vara rätte skildnat emellan Sponga och Tommelsta.
Lille Nåhs.
Spånga egor på dhenna sijdan.
Mosstorp.
Gomåtte backe, hvarest en vete sägs hafva stådt.
Lööfnähs.
Klinthe torp.
Små siöga.
Trumpan 1/2, på allmeningen.
Fem stena staaf.
Vijsare.
Aspedahl.
Stenby.
Tommelsta herrgårdh.
Vijsare.
Klinthe backe.
Småsiötorp.
Bielcktorp.
Bielckeholms stafven.
Bielcke siön.
Tommelsta siön.
Borsten siön.
Lille Småsiö.
Lille Knutstena.
Store Knutstena.
Boholm.
Östre Rekare härads allmenningh.
Sundet.
En vijsare som hänger emellan tvenne stenar.
Fisrijs.
Flansåhs.
Långhmyran.
Hellar siön.
Hellar torp.
Hellar stafven.
Hellar torp.
Naffsunda.
Vijsare.
Laggarnähs stafven.
Långhmyrs stafven.
Flansåhs engh.
Bocksmåsen vijsare.
Stenby uthjordh.
Södre torp.
Bocksmåseholms stafven.
Biörcktorp.
Grufvebergs stafven.
Staafbergs stafven.
Vijsare.
Herrgårds qvijghage.
Biörcktorps stafven.
Naffsunda egor på dhenne sijdan.


(Vid skalstocken:)
<Sk>alan innehåller 1000 sv<enska> alnar.