C5b:36(Rubrik:)
Mälsåkers säthesgårdh.
belägen i Seelbo härad
och Ytter Seela sochn effter
geographisch afmätningh
affattad och uthrijtadh
medh allt dhet dher under begripes
innom råå och röör aff
H<ans> Ranie.


(Karttext:)
Eeklundh.
Kråksta.
Kingshuus.
Engh.
Staf.
Åker.
Onsike.
Staf.
Furukulla.
Staf.
Staf.
Muurmästar torp.
Lissleberga.
Skiäggesta.
Engh och beetesmarck.
Åker.
Norr och Södre Näsby.
Engh.
Engh.
Näsby vijk.
Beeteshage.
Ringsöö.
Jätte stenar.

Präste-gårds egorna.
Staf.
Staf.
Beetes hage.
Herrg<årds> åker.
Trägårdh.
Stoor engen.
Engh.
Åker.
Åker.
Frulöta.
Siöbacka.

Hökierrs skiär.
Engh.
Gåsholm.
Mälsåkers säthesgård.
Humble-gårdh.
Ladugård.
Trägård.
Åker.
Rudamm.
Tegelbruket.
Beetes hage.
Fruengen.

Elholm.
Koholm.
Syster skiär.
Fogelvijk.
Träs eek-holmen.


(Under skalan:)
Alnar.