C5b:37
(Rubrik:)
Geographisch
delineation på
Biby sätherijs råå och
röör tillijka medh allt hvadh der
inn om begripes, belägit på Vester
Rekarne och Gillberga sochn.
1685.
Hans Ranie.


(Karttext:)
Varsta herrgårdh.
Ladugården.
Varsta egor.
Zätra.
Habes torp.
Norrteppa.
Hellby egor.
Prästegårds egor.

Hedensöö egor i Näshulta sochn.
Staf nabben.
Stockholm.
Sågartorp.
Hiellmar siön.
Sågan.
Hegorva.
Biörcktorp.
Kohlartorp.
Ström sundh.
Humblegården.
Diurgår-den.
Biby sätherij.
Engh till herr-gården.
Ladugården.
Norr Biby.
Gillberga.
Prästegår-den.
Backstuga.
Allmos stuga.
Gillberga kiyrcka.
Skricksta egor.

Gåls torp.
Skietorp.
Staf.
Staf.
Yttersnähs.
Heetorp.
Risinge.
Martorp.
Staf.
Trätorp.
Rijset.
Priartorp.
Staf.
Ströms engh.
Staf.
Fem sten staf.

Österby egor.
Ringröse.
Risinge siön.
Huseby sochn och Rossvijka egor.


(Under skalan:)
Scalan innehåller 4000 svenska al-nar.