C5b:38(Rubrik:)
Geographisch
delineation på Magda och
Hanebergs sätherijens råå och röör,
tillijka medh några andra dher inntill
gräntzande bya egor, belägne
på Östre Rekarne och
Nässhullta sochn.
  Fecit Hans Ranie.


(Karttext:)
Hiellmar siön
Steenswijk.
Torckelstad.
Ööstorp.
Nässna ett frällse hemman.
Staf.
Johansdahl.
Staf.
Rootebo.
Staf.
Nässna gårdh.
Nässtorp.
Oxeknogen.
Kiärng1 skiöhle.
Fem stena staf.
Knuts torp.
Staf.
Åhstorp.
Lille Korgen.
Heedensöö egor på dhenna sijdan.
Store Nahs.
Staf.
Store Korgen.
Kallfhollmen.
Vijsundh.
Vijsunds udde.
Staf.
Staf.
Ramö.
Barröö engh.
Barröö gårdh.
Barröö ett frällse hemman.
Barröö sundh.
Fem stena staf.
Bergh.
Gofarstorp.
Kråksteens stafven.
Staf.
Nyby.
Älgsiö.
Holmsiö stafven.

Torp qvarn.
Barrnähs.
Torp siön.
Linbecken.
Knoppåhn.
Staf.
Vedhöckna, ett crone hemman.
Präst siön.
Vedh Öckna.
Lilluddn.
Arfstorp.
Stoor uddn.
Kiärr.
Arfstorps stafven.
Damkierr.
Rosendahl.
Jägernähs.
Biörcka.
Engtorp.
Nynähs.
Hanebergh.
Kooudden.
Piukeholmar.
Lustholmen.
Prästholmen.
Jungfruholmen.
Gååsholmen.
Hanebergh, ett sätherijs hemman.
Hornöö.
Kråksteen.
Svalbovijk.
Sågan.
Svalbotorp.
Järnbergh.
Torp.
Falckenbergh.
Tykesheed stafven.

Diupvijk.
Klemma.
Torp, ett frällsehemman.
Mellantorp.
Torsåker.
Hullt.
Magda, ett sätherij.
Magda gårdh.
Brunshullt.
Korsmoo.
Pukesfällt.
Tannkulla.
Vestersiö.
Gålängan.
Höökierr.
Vestervijk.
Aspelundh..
Sörlundh.
Vestervijken.
Söderby.
Qvarn.
Söderby siön.
Hokull.
Här möter Floda sochn.
______________
1Fel för Kiäring?