C5b:40(Rubrik:)
Geographisch
affrijtningh på
Lindholms sätherijs råå
och röör, belägit på Östre
Rekarne och Barva sochn.


(Karttext:)
Bondöckna egor på dhenna sijdan.
Finnmåsebergs stafven.
Brokierrsholm stafven.
En stor kiälla.
Finne måsen.
Engh och beetesmarck.
Knecht stuga.
Herrgårds engh.
Trägård.
Yttersta egor.
Söderby.
Engh och beetesmarck.
Allmos st<uga>.
Barva kiyrckia.
Klockstapel.
Klockar stuga.
Backstuga.
Ringmura.
Högbergh.
Cronones kalckugn.
Tegell bruk.
Tegellslagar torp.
Staf.
Stora landsvägen till Eskels-tuna.
Siötorp.
Nabb torp.
Fogelwijk.
Södre fiärden.

Brandtebergs staf.
Engh.
Lijda.
Staf.
Engh till Ekedahlen.
Ekedahl.
Herrgårds beeteshage.
Sponga siön.
Ladugården.
Apall engen.
Såghqvarn.
Sponga egor som hafver varit afgiärda på Söderby egor.
Lindholms herrgård.
Qvarn siön.
Öfver ängh.
Damm kierret.
Damm torpet.
Arphus stafven.
Snyttberga egor.
Arphus, ett sätheri.

Stafbergs stafven.
Staf torpet.
Fogellijds kiärret.
Staf.
Staf.
Backstuga.
Roosöga egor i Åkers häradh.
Röse.
Christina torp.


(Under skalan:)¨
Svenske alnar.