C5b:41(Rubrik:)
Magda sätherijes råå och
röör effter geographisch affmä-
tningh uthrijtade och affsatte,
belägne i Södermannlandh på
Vestre Rekarne, Näshullta sochn.


(Karttext:)
Torpa egor.
Torsåker.
Knopp åhn.
Vedöckna egor.
Staf.
Alhullt stafven.
Speteby.
Präst siön.
Vedöckna prästegårdh.
Stöörhullt.
Hullt.
Magda säthesgård.
Lilluddn.
Hiulta egor.
Mossetorp.
Eskedahlen.
Arfstorp.
Staf.
Kiärr.
Segerhullt.
Skogs skildne broo.
Hanebergs egor.
Brunshullt.
Korsmoon.
Pukesfällt.
Tennkulla.
Hö kierr.


(Över skalan:)
Alnar.


(Nedre högra hörnet:)
Aff
Hans Ranie.