C5b:42(Rubrik:)
Hvargarns och Eeka
sätherijens råå och röör geo-
graphice affrijtade, belägne i Su-
dermannlandh, Eskelstuna lähn
och Lijsta sochn på
Östre Rekarne
aff
Hans Ranie.


(Karttext:)
Väsby egor.
Prästtorp.
Lijsta by ägor.
Lijsta kiyrckia.
Lijsta by.
Skommartorp.
Staf.
Staf.
Tillfälle.
Billtinge.
Hallsta egor.
Backstuga.
Hallsta.
Staf, ligger på eekplanckor.
Messholms staf.
Steenvadh.
Hohlby egor.

Böcklinge egor.
Böcklinge.
Stora landsvägen till Hiellmar-sundh.
Staf.
Staf.
Soolskina.
Lasiön.
Flisbro staf.
Hullt.
Staf.
Rostock.
Stora Ladeby.
Kappel äng.
Staf.
Lille Ladeby.
Trångtorp.
Staf.
Sielf frät.
Staf.
Staf.
Staf.
Staf.
Bondeeka.
Fastorp.
Kielltorp.
Biörzäter.
Giängle bro.
Fnosketorp.
Gillberga sochn.

Öija sochn.
Järshammars egor.
Järshammar.
Nyeng.
Staf.
Staf.
Staf.
Västorp.
Alstorp.
Hvargarn.
Trantorp.
Nähs.
Staf.
Staf.
Staf.
Ahlkierr.
Eeka säthesgårdh.
Giängeltorp.
Sins måse, hvilcken är skildnat emellan Gillberga och Lijsta sochnar.
Fiske bodh.
Stuga.
Lundtorp.

Lille Stångholm.
Stor Stångholm.
Staf.
Hiellmar siön.
Haffs stohn.
Ehrnabben.
Vittje vijkan.
Varsta egor.


(Över skalan:)
Sv<enska> alnar.